.

 

 

 

BTW regeling

Er is onlangs besloten dat de 6% BTW regeling van kracht blijft tot 2010. De voorwaarden om van deze regeling gebruik te kunnen maken staan hieronder. Mocht u hiervoor niet in aanmerking komen dan is de 19% BTW regeling van toepassing.

Voorwaarden 6% BTW regeling:
Voor buiten en binnen stukwerk aan particuliere woningen die ouder zijn dan 15 jaar wordt 6% BTW in rekening gebracht i.p.v. 19% BTW.
Omschrijving particuliere woning:

* Woning in particulier eigendom
* Huurwoningen die door particulieren worden bewoond
* Bejaardenhuizen
* Verpleeghuizen en zorginstellingen
* Aanleunwoningen
* Studentenwoningen
* Kloosters zover deze worden gebruikt voor permanente bewoning
* Tweede woning zover permanente bewoning is toegestaan

Komt uw woning voor deze regeling in aanmerking dan betekent dat een voordeel van 13% . Meer informatie over deze regeling kunt u vinden op: www.belastingdienst .nl